Orang yang berbolak-balik fikirannya atau yang tiada tetap hatinya. membulang = mengikat tali ke kepala.