Orang besar-besar kuat kerana kekuasaannya dan rakyat kuat kerana persatuannya.