Orang yang banyak kaum keluarga dan sahabat handainya selamatlah hidupnya.