Mendapat kecelakaan kerana perkataannya. (Peribahasa lain yang sama makna: Kerana mulut badan binasa).