Barang siapa yang berbuat salah, ialah yang mula-mula memperkatakan kesalahan itu.