Kebaikan yang banyak hilang kerana kesalahan yang sedikit.