Sesuatu pekerjaan akan menjadi sempurna apabila dikerjakan oleh orang yang ahli.