Orang bodoh hendak dipandang (dijadikan) orang pandai.