Kebiasaan sejak kecil, menjadi tabiat yang sukar diubah.