Barang sesuatu yang dapat mendatangkan bahaya janganlah dibiarkan walaupun sedikit.