Walaupun orang itu kecil tetapi dapat juga ia mengalahkan orang besar.