Orang hidup hendaklah pandai menyesuaikan diri dengan keadaan di sekelilingnya.