Orang yang serba salah kerana melanggar perjanjian.