Perhubungan yang sangat karib, tidak dapat diceraikan.