Orang yang bercakap bohong tentu tidak dapat dipercayai.