Lebih sayang kepada orang lain daripada kaum keluarga sendiri.