Kasihan yang tidak pada tempatnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Menangiskan gajah berusung).