Orang mulia dengan orang hina walaupun serupa keadaannya namun bezanya ketara juga.