Penganiayaan itu berlaku kerana ada orang yang menjadi biang keladinya.