Jika tiada bersenjata atau bertenaga baiklah mengalah.