Orang yang sangat kurus. rerak = rosak berpisah-pisah, berantakan.