Manusia itu tetap berbeza, sekalipun berasal daripada satu keluarga.