Kalau sekalian manusia sama tinggi pangkatnya, nescaya sukarlah hidup ini jadinya.