Sesuatu pekerjaan itu hendaklah dikerjakan menurut aturannya yang semestinya.