Orang yang pandai membawa diri, tentulah selamat hidupnya.