Bukti yang dapat dipakai sebagai punca sesuatu penyelidikan.