Pilihlah kawan daripada golongan sendiri. babat = pasang, suku, golongan.