Jangan rosakkan (mencela) perkara yang tidak kita ketahui.