Jikalau kerana seorang maka kerukunan hidup terganggu maka singkirkanlah orang itu.