Berbuat sesuatu pekerjaan hendaklah dengan maksud dan tujuannya.