Berbuat sesuatu barang yang tidak diketahui, akhirnya akan mengecewakan. selut = lumpur.