Beruntung kerana mendapat pangkat, isteri yang kaya dan sebagainya.