Hubungan kait-mengait; hubungan persahabatan, kerjasama