Jangan berbuat sesuatu pekerjaan yang menyalahi kebiasaan.