Hendaklah selalu bersopan santun (bila merantau ke negeri orang).