Tempat harapan atau kepercayaan yang selalu memberi pertolongan.

  • peribahasa kaki tangan