Malang dan malapetaka itu tak dapat ditentukan (nasihat supaya beringat-ingat)