Usaha yang tak dapat diambil hasilnya kerana terjadi kemalangan. tertepung = sudah digiling.