Sangat cepat menangkap maksud perkataan orang: tindakan yang cepat.