Tiada tertolong lagi (Tentang: Orang yang telah tertangkap). keroncong = bilik-bilik bubu sebelah dalam.