Kaum keluarga ikut bersimpati atas kecelakaan yang menimpa kerabatnya.