Orang yang tidak tetap kedudukannya. rasam = adat, kebiasaan.