Belum lepas daripada tanggungan (anak lelaki atau anak perempuan).