Kawasan yang dikawal oleh tentera

Kawasan yang dikhaskan untuk kilang

Kawasan yang dipersetujui tidak dijadikan tempat berkonflik

Kawasan yang bebas dari kehadiran tentera

Rezeki tak datang hanya dengan berdoa

Kawasan peindustrian yang mendapat keistimewaan cukai

Banyak perkara aneh yang berlaku

Zaman kemajuan angkasa lepas

Masa pertukaran antara dua keadaan