Orang kaya itu kaya juga dengan kikir dan tamaknya; orang miskin itu miskin juga dengan melarat dan sebagainya.

Yang miskin hidup berpekin, yang kaya boros berbelanja.

Setiap orang selalu mencari orang yang sama derajat (darjat, pangkat ataupun kedudukan) dengannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Antah berkumpul sama antah, beras bersama beras, b. Burung pipit

Yang dikehendaki tiada tercapai sedang alat (= syarat) yang digunakan untuk mencapai maksudnya itu pun hilang juga. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai kucing menjemput api).

Yang sudah miskin bertambah miskin.

Keuntungan yang diharapkan tak didapati, sedangkan yang telah ada hilang pula.

Tidak pernah merasa puas dengan sesuatu perolehan.

Tiap-tiap suatu pekerjaan itu hendaklah dengan sempurna baik pada rupa, pendengaran dan perasaan.

Sesuatu yang tidak dapat diubah lagi.

Orang lain yang berikhtiar, orang lain pula yang memungut hasilnya.

Sesuatu yang tidak dapat diubah lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Yang secupak [= sesukat] takkan jadi segantang, b. Yang sejengkal tidak dapat jadi sedepa).

Orang malas disuruh mengawasi orang yang lebih malas, akhirnya sia-sia belaka.

Sesuatu yang tidak dapat diubah lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Yang secupak [= sesukat] takkan jadi segantang, b. Yang sehasta takkan jadi sedepa).

Orang yang rajinlah yang selalu beruntung daripada orang yang malas.

Perbezaan pendirian; seorang boleh menanti seorang lagi tidak.

Setiap orang selalu mencari orang yang sama derajat (darjat, pangkat ataupun kedudukan) dengannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Antah berkumpul sama antah, beras bersama beras, b. Burung pipit

Dengan perkataan yang lemah lembut dapat diselesaikan segala sengketa.