Mudah berjanji, tetapi sukar menepatinya.

Yang tak berguna biarlah hilang, dan yang baik-baik biarlah tinggal.

Orang kaya dimuliakan dihormati, sedangkan orang miskin dibantu dan ditolong.

Pekerjaan yang dilakukan menurut aturannya. (Peribahasa lain yang sama makna: \’Lah baris nan berpahat, \’lah jalan nan berturut).

Tiap-tiap suatu itu ada batasnya dan ada pula penggantinya.

Orang yang sudah kuat (kaya, baik dan sebagainya) dibantu, sedangkan orang yang lemah (miskin dan sebagainya) diperas.

Orang yang berkuasalah tempat orang mengharapkan pertolongan. ditembak = dituju.

Perbuatan atau kelakuan menunjukkan sifat atau perasaan yang tersembunyi.

Sesuatu yang tak dapat dihalang-halangi. (Peribahasa lain yang sama makna: Bujur lalu, lintang patah).

Pekerjaan yang dilakukan menurut aturannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. \’Lah baris nan berpahat, \’lah jalan nan berturut, b. Yang berbaris yang berpahat, yang bertakuk yang bertebang).

Biasanya orang yang memberilah yang tinggi cakapnya daripada orang yang menerima.

Dalam sesuatu usaha pemimpinlah yang bertanggungjawab dan dialah pula yang akan dipuji atau dicela.

Orang yang menjamin orang yang berhutang acap kali terpaksa membayar hutang tersebut kerana yang dijamin tidak dapat membayarnya ataupun melarikan diri.

Orang yang lapar meminta pertolongan kepada orang yang melarat.

Yang salah lain, yang kena hukum lain.

Orang yang bodoh itu menjadi mangsa penipuan orang yang cerdik. (Peribahasa lain yang sama makna: Bingung makanan si cerdik, orang tidur makanan si jaga).

Yang berbuat salah harus menerima hukuman. (Bandingkan dengan: Mencencang memampas, membunuh membangun).

Biarpun rupa elok dan kacak, tetapi kalau budi bahasa buruk, maka akan hina juga pada pandangan masyarakat.

Yang bersalah juga yang akan menanggung dosanya (menerima hukumannya).