Saguhati kepada pelayan kerana layanan yang memuaskan

Elaun tambahan pasukan tentera paying terjun

Wang untuk mula berkenalan dengan isteri

Wang dari pihak lelaki kepada bakal mentua

Yuran oleh penduduk kampung untuk keperluan kampung

Elaun selepas tamat perkhidmatan

Wang perbelanjaan peribadi

Jumlah asal tidak termasuk kos-kos lain

Perbelanjaan dalam perbicaraan adat

Wang untuk mula berkenalan dengan isteri