Pertunjukan pentas sandiwara dan nyanyian

Siaran berita media televisyen dan radio

Berputus asa dan mengharap pada nasib sahaja

Sejenis laying-layang tradisional

Upah orang yang menuliskan surat