Melakukan sesuatu yang sangat berbahaya.

Orang yang mementingkan diri sendiri

Nampak buruk tetapi sebenarnya baik

Laba dari modal yang dilaburkan