Merajuk dengan keluarga sendiri tidak sampai ke mana

Insaf tentang kedudukan diri

Cepat faham maksud orang lain